โทรศัพท์: 035 - 969652
ข่าวสาร

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารดี ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อรับภาวะโรคระบาด Covid 19

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 น.
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารดี ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อรับภาวะโรคระบาด Covid 19 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ BSRU Facebook