โทรศัพท์: 035 - 969652
ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
95 หมู่ 1 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220

โทรศัพท์: 035 – 969652
โทรสาร: 035 – 969653
เว็บไซต์: http://srayaisom.bsru.ac.th

ติดตามข่าวสารได้ที่ BSRU Facebook