โทรศัพท์: 035 - 969652
ข่าวสาร
ระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์/ให้ข้อเสนอแนะ/ประเมินความพึงพอใจ
01 ต.ค. 2561
เปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้นิสิต นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป ได้สามารถร้องทุกข์ / ร้องเรียนมายังหน่วยงานฯ ได้โดยตรง
Read More
จัดอบรมโครงการ “การนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Power Point สำหรับบุคลากรและนิสิตนักศึกษา
29 ส.ค. 2560
ตามที่มีหน่วยงานและบุคลากรภายใน องค์กรและบุคคลภายนอก เข้ามาขอใช้สถานที่ภายในศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี...
Read More
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
28 ส.ค. 2560
ภาคปกติ ประเภทรับตรง เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!! ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
Read More
ddddddddddd
00 543
dddddddddddddd
Read More
ดูทั้งหมด
สาขาวิชา
หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
เกษตรและซัพพลายเชน