โทรศัพท์: 035 - 969652
แนะนำสถานที่ภายในศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
อาคารศิลปอาชา (อาคารเรียน)


อาคารสุริยมณฑล (อาคารหอพัก)


ห้องคอมพิวเตอร์


ห้องสมุด


ห้องประชุม, ห้องอบรม, สัมมนา


ห้องเรียน


ห้องพยาบาล


สนามกีฬา

ติดตามข่าวสารได้ที่ BSRU Facebook