โทรศัพท์: 035 - 969652
ข่าวสาร
ระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์/ให้ข้อเสนอแนะ/ประเมินความพึงพอใจ
29 เม.ย. 2563
เปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้นิสิต นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป ได้สามารถร้องทุกข์ / ร้องเรียนมายังหน่วยงานฯ ได้โดยตรง
Read More
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารดี ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อรับภาวะโรคระบาด Covid 19
15 มี.ค. 2563
Read More
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม
19 ก.พ. 2563
Read More
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างหอพัก
28 พ.ย. 2562
Read More
ติดตามข่าวสารได้ที่ BSRU Facebook