โทรศัพท์: 035 - 969652
ข่าวสาร
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
25/09/2559
ภาคปกติ ประเภทรับตรง เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!! ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
Read More
จัดอบรมโครงการ “การนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Power Point สำหรับบุคลากรและนิสิตนักศึกษา
11/09/2015
บรรยายโดย อาจารย์ณิชกานต์ ไชยจักร์ เพื่อให้บุคลากรและนิสิตนักศึกษาสามารถนำเสนองานต่างๆ ...
Read More
ประกาศอัตราเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้สถานที่และบริการภายในมหาวิทยาลัย
10/09/2015
ตามที่มีหน่วยงานและบุคลากรภายใน องค์กรและบุคคลภายนอก เข้ามาขอใช้สถานที่ภายในศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี...
Read More
ติดตามข่าวสารได้ที่ BSRU Facebook