โทรศัพท์: 035 - 969652
ข่าวสาร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างหอพัก

       ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับงาน ดำเนินการประชุมและตรวจรับงานก่อสร้างอาคารหอพัก งวดที่ 5 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี อีกทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมหว่านข้าว กข.43 ในแปลงนาสาธิตของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี นำโดย รศ.สายัญ  พุทธรา รองอธิการบดี ผศ.ปณิตา แจ้ดนาลาว คณะกรรมการและบุคลากรศูนย์ฯ

ติดตามข่าวสารได้ที่ BSRU Facebook