โทรศัพท์: 035 - 969652
ข่าวสาร

ขอเรียนเชิญเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

ขอเรียนเชิญเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 น. ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ต.สระยายโสม ศิษย์เก่าฯ ท่านใดต้องการสั่งพวงมาลา สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวรัชดาภรณ์ สวยค้าข้าว เบอร์โทร 063-1856158

ติดตามข่าวสารได้ที่ BSRU Facebook