โทรศัพท์: 035 - 969652
ข่าวสาร

จัดอบรมโครงการ “การนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Power Point
สำหรับบุคลากรและนิสิตนักศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดอบรมโครงการ “การนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Power Point สำหรับบุคลากรและนิสิตนักศึกษา” บรรยายโดย อาจารย์ณิชกานต์ ไชยจักร์ จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : Thai-Nichi Institute of Technology เพื่อให้บุคลากรและนิสิตนักศึกษาสามารถนำเสนองานต่างๆ รวมถึงผลงานในชั้นเรียนได้อย่างมืออาชีพ

Link ข่าวเพิ่มเติม : ไม่มี

ติดตามข่าวสารได้ที่ BSRU Facebook