โทรศัพท์: 035 - 969652
ข่าวสาร

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี (จ.สุพรรณบุรี) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ ประเภทรับตรง เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!! ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน

ติดตามข่าวสารได้ที่ BSRU Facebook