โทรศัพท์: 035 - 969652
ข่าวสาร
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้ดำเนินการจัด “งานเปิดตลาดเพิ่มประสิทธิภาพ การแปรรูป และการตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย”
31 ส.ค. 2562
Read More
ขอเรียนเชิญเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
30 ม.ค. 2562
Read More
จัดอบรมโครงการ “การนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Power Point สำหรับบุคลากรและนิสิตนักศึกษา
29 ส.ค. 2560
ตามที่มีหน่วยงานและบุคลากรภายใน องค์กรและบุคคลภายนอก เข้ามาขอใช้สถานที่ภายในศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี...
Read More
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
28 ส.ค. 2560
ภาคปกติ ประเภทรับตรง เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!! ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
Read More
ดูทั้งหมด